Địa điểm: KCN THĂNG LONG II

Vị trí tuyển dụng
Mức lương
Địa điểm làm việc