KCN Phố Nối B

Vị trí tuyển dụng
Mức lương
Địa điểm